Общински съветник от БСП с питане за ремонтите на ул. „Богомил“

Какъв е графикът на ремонтните дейности, пита Йордан Василев

Общинският съветник от БСП Йордан Василев отправи на заседанието на ОбС – Пловдив днес питане към кмета Здравко Димитров за сроковете и графикът на изпълнение на реконсрукцията на ул. „Богомил“ в часта й от ул. „Лев Толстой“ до бул. „Санкт Петербург“.

Ето какво гласи питането:

„В приемния ми ден с мен се свързаха граждани, живущи и работещи по протежението на ул. Богомил във връзка с обявеното през медиите стартиране на дейностите по проект РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА УЛ. „БОГОМИЛ“ ОТ УЛ. „ЛЕВ ТОЛСТОЙ“ ДО БУЛ. „САНКТ ПЕТЕРБУРГ“, притеснени от неяснотите около сроковете и начина на реализация на същия проект.

Реализацията на подобни проекти в района, до момента поражда редица затруднения за живущите и бизнеса в района. По улица „Лев Толстой“ бяха унищожени всички съществуващи преди това паркоместа, принуждавайки, често в нарушение, да се паркира в съседните улици. На ул. „Генерал Радко Димитриев“, където до днес, три месеца след обявената финална дата- 14 януари 2022 г., ремонтът е замразен за неопределено време и това затруднява придвижването и автомобилния трафик в кв. „Гладно Поле“.

За пореден път сме свидетели на това как общинската администрация  изпълнява проекти с основна и единствена цел – усвояване на средства, а не за подобряване на средата на живот и улеснение на гражданите на град Пловдив, започвайки реализация на проекти без предварително подробно проучване, проектиране, времеви график и не на последно място по важност – широко обществено обсъждане на целесъобразността и ефекта за населението. Това поражда напрежение и последващи проблеми. 

Във връзка с гореизложеното, моето питане към Вас включва следните въпроси:

  1. Какъв е графикът за изпълнение на дейностите по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА УЛ. „БОГОМИЛ“ ОТ УЛ. „ЛЕВ ТОЛСТОЙ“ ДО БУЛ. „САНКТ ПЕТЕРБУРГ““, като посочите началната и крайната дата за реализиране на проекта.
  2. Предвидено ли е в този проект поетапно затваряне на ул. „Богомил“ в ремонтирания участък или за времето на ремонта ще бъде изцяло блокирано преминаването и достъпа до жилищните блокове и търговските обекти?
  3. Ще бъде ли затворено повече от едно кръстовище едновременно по протежение на ул. „Богомил“ от бул. „Източен“ до предвидената връзка с бул. „Санкт Петербург“ при реализиране на проекти и за какъв период?
  4. Предвидени ли са обходни маршрути за достъп до засегнатите жилищните блокове и търговските обекти по време на ремонтните дейности?
  5. Предвидено ли е изграждане и ако отговорът е утвърдителен – на колко броя паркоместа по този проект?

Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.“

Подобни статии

Top