Общинският съвет на Асеновград се събира извънредно

Общинските съветници на Асеновград се събират на извънредно заседание днес от 17 часа. Причината е върнато решение от Областния управител Здравко Димитров, гласувано на редовната сесия през февруари.

Според становището на Областна управа решението е незаконосъобразно, тъй като  не е съобразено със Закона за общинската собственост.

Решението е взето по повод постъпила молба с искане за предоставяне за ползване под наем на имот в село Златовръх.

Докладната записка трябва да бъде преразгледана отново в 14-дневен срок, което налага извънредното заседание.

 

 

Подобни статии

Top