Общинските съветници на Асеновград дебатират за подплощадното пространство в центъра на града - DC news

Общинските съветници на Асеновград дебатират за подплощадното пространство в центъра на града

Местният парламент следва да определи функционално предназначение на обекта

Определяне на начина на ползване на подплощадното пространство на площад „Акад. Николай Хайтов“ е една от точките, коите ще дебатират общинските съветници на Асеновград на днешната сесия. В дневния ред на заседанието са включени 42 предложения.

Местният парламент следва да определи функционално предназначение на обекта, познат като „подлеза“, като там се обособи обществен паркинг за до 60 автомобила и търговска площ около 800 кв.м.

Като мотиви за предложението вносителят, заместник-кметът Стоян Димитров, посочва, че след реализацията на следващите етапи на проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ ще бъде премахнат съществуващия паркинг до хотела на центъра и необходимостта от достъп с автомобили, включително на лица с увреждания, до централна градска част.

В докладната се казва още, че с монтирането на съвременни средства за контрол на достъп и добра организация на движението ще се осигури съвременна и достъпна градска среда в централната част на Асеновград. Обособяването на нова търговска зона с площ до 800 кв.м. ще осигури възможност на наемателите да продължат срока на договорите за наем, а търговските обекти ще имат удобен и безконфликтен достъп за зареждане със стока за паркинга, включително ползване на служебни паркоместа.

Част от дневния ред на заседанието през август е предложение за отпускане на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за настоящата година за мащабния ремонт на НЧ „Родолюбие“, който се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“. Цялата сума, която следва да бъде усвоена при обновяването на читалището, е в размер на 3 222 579,71 лв., а заемът, който трябва да се отпусне от общинския бюджет към момента е 600 хиляди лева.

Заседанието започва от 9:00 часа в залата на ОбС -Асеновград на площад „Акад. Николай Хайтов“.

 

 

Подобни статии

Top