Общинските съветници на Пловдив се завръщат у дома

Днешната сесия на местния парламент се провежда в традиционната зала на ул. „Авксентий Велешки“

Сесиите на Общинския съвет в Пловдив се завръщат в обичайната си зала в сградата на ул. „Авксентий Велешки“ 20 от днес. След като с разпространението на коронавируса и от съображения за сигурност месеци наред домакин на местния парламент бе Дома на културата, съветниците са решили, че вече могат да освободят голямата зала на „Борис Христов“.

Днешното заседание – при спазване на всички противоепидемични правила, започна точно в 9 часа при следния дневен ред:

Отчет за изпълнение на бюджета на община Пловдив за 2019 г. Вносител: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив.

Одобряване на проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза на община Пловдив за периода 2022-2023 г. Вносител: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив.

Утвърждаване на проф.д-р Петър Петров, д.м.н. за управител на МБАЛ ‘Св.Мина’- Пловдив. Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

Освобождаване на д-р Тодорка Цанкова, като временно изпълняваща длъжността управител на Медицински център VI-Пловдив в район Централен и определяне на нов временно изпълняващ длъжността управител. Вносител: Илия Кирчев – зам.-кмет на община Пловдив

Прекратяване на договор за възлагане на управлението на Комплексен онкологичен център – Пловдив – търговско дружество със 100 % участие на община Пловдив в капитала, сключен с д-р Парашкев Цветков и определяне на времнно изпълняващ длъжността управител.

Вносители са общинските съветници: Йордан Илиев, Вера Тоскова, Ясен Михайлов, Христина Кашилска, Атанас Узунов, Златин Велев, Георги Василева, Георги Юруков, Ангел Славов, Петър Ганев, Станислава Лулчева, Емил Русинов, Иван Вичков, Иглика Казанджиева, Едуард Сарафян, Константин Георгиев, Николай Бухалов, Цветелин Цоневски, Румяна Толова, Стефан Дедев, Александър Държиков.

Прекратяване на договор за възлагане управлението на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Пловдив, сключен с д-р Ненко Ненков и определяне на временно изпълняващ длъжността управител (решението е отложено от 10. 09. 2020 г.). Вносител: Илия Кирчев – зам.-кмет на община Пловдив.

Даване разрешение на управителя на Център за психично здраве за сключване на застраховка „Имущество“ със застрахователна компания ЗАД „Лев Инс“ АД. Вносител: Илия Кирчев – зам.-кмет на община Пловдив.

1 2 3

Подобни статии

Top