Общинските съветници на Пловдив си вдигнаха заплатите

ОбС гласува възможност за провеждане на онлайн заседания

Общинските съветници на Пловдив увеличиха възнагражденията си. Това става възможно след приемане на новия Правилник за работа на местния парламент, който беше внесен от представители на всички политически сили, съобщава Радио Пловдив. Така с решението на ОбС от днес заплатата на председателя на ОбС-Пловдив Александър Държиков се увеличава от 1349 на 2680 лева, а съветниците ще получават 15 % от неговото възнаграждение, тоест по 402 лева за всяко заседание на местния парламент. Към тези пари се добавят и по 2% за участие в заседание на постоянна комисия на общинския съвет. Отделно се отпускат и представителни разходи, които са в размер на 40 % от възнаграждението на председателя на ОбС.

На практика това означава, че месечната сума, която общински съветник ще получава, ще е над 2000 лева.

В Правилника е записано, че председателя на ОбС получава 80% от възнаграждението на кмета на Пловдив, което е в размер на 3350 лева.

„Така са преценили, така си оценяват техния труд“, коментира кметът Здравко Димитров.

С направената днес промяна в Правилника за работа на ОбС се дава възможност и за провеждане на онлайн заседания на местния парламент. Предложението беше прието с 34 гласа „за“, 1 против и 6 въздържали се

Подобни статии

Top