Общинско предприятие ще произвежда магнити и торбички

В него ще бъдат наемани хора с увреждания

Рекламни магнити и текстилни торбички ще произвежда общинско предприятие, чието създаване ще бъде гласувано днес на сесия на местния парламент. В него ще бъдат наети 45 безработни със специални потребности за период от 12 месеца.

Старейшините ще трябва да одобрят днес създаването на новото ОП „Социално предприятие за хора с увреждания“, както и правилник за устройството и дейността му. От предложението, внесено от ресорния зам.-кмет Георги Титюков, не става ясно кой ще го оглави.

Новата социална структура се създава по проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Продължителността на проекта е 15 месеца, а безвъзмездната финансова помощ по програмата е близо 380 хил. лв.

40% от средствата ще отидат за ремонт и оборудване на помещенията, в които ще се помещава новото ОП, както и за заплати на управленския екип. Останалите 60% са за заплати на персонала за период от 12 месеца.

Освен безработни в  предприятието ще бъдат наети психолози и социални консултанти, които да работят с хората с увреждания за подобряване на тяхната мотивация, психологическо състояние и социални умения.

Подобни статии

Top