Общинското предприятие към зоопарка в Пловдив престава да съществува

От 1 юли ще е част от ОП „Зооветеринарен комплекс“

ОП „Зоопарк“ престава да съществува от 1 юли. Предложението до Общинския съвет на Пловдив е на кмета Здравко Димитров и предстои да бъде гласувано на сесия следващата седмица.

ОП „Зоопарк“ е създадено като отделна структура с решение на ОбС от 17 март 2016 година, припомнят от общинската администрация. Целта на предприятието е поддръжка и стопанисване на пловдивската зоологическа градина, която към настоящия момент – или 4 години по-късно, не е довършена, а съоръженията, които вече са изградени се рушат.

Самото общинско предприятие не може да придобие лиценз за дейност, защото лиценз се получава след завършване на обекта. Зоопаркът, обаче, е далеч от акт 16, а според заключенията на общинска комисия, създадена със заповед на кмета през февруари, „евентуалното подновяване на строително-монтажните дейности изисква по-дълъг срок за изпълнение“ и това ще забави издаването на акт 16 и респективно – получаването на лиценз. В същото време „Зоопарк“ – Пловдив акумулира бюджетни средства, без да упражнява дейност. Затова и – цитирам, „предвид обстоятелството, че в обозримо бъдеще Зоопаркът няма да започне да упражнява дейността, за която е създаден“ и след анализ на икономическата целесъобразност се предлага за гласуване преобразуването на „Зоопарк“ – Пловдив чрез вливане в ОП „Зооветеринарен комплекс“, който да стане правоприемник на дейността и цялото имущество на зоопарка.

Ако бъде одобрено, решението влиза в сила от 1 юли. 

Подобни статии

Top