Обучение срещу трафика на деца с цел сексуална експлоатация в Пловдив

В 28 града започват обучения по проект „Светулка“

Обучение срещу трафика на деца с цел сексуална експлоатация стартира в Пловдив. Градът под тепетата е един от 28-те областни градове, в които през юли ще се проведат специализирани обучения по тази тема.

Обученията са в рамките на проект „Светулка“, който стартира своя втори етап, посветен на работата с приемни родители и специалисти, работещи с деца в грижа и деца в риск по темите, свързани с превенция трафика на деца за сексуална експлоатация.

Основните акценти на обученията са:

 • Методът „Работа по случай“;
 • Видове трафик и причини за него;
 • Методи за въвличане в трафик на деца: рискови фактори от семейството за въвличане в трафик.
 • Стратегии за справяне. Ролята на семейството;
 • Основни последици от трафика на деца с цел сексуална експлоатация;
 1. Симптоми на преживяно сексуално насилие.
 2. Фактори, от които зависи ефекта на насилието върху децата.
 3. Психологически и поведенчески характеристики при сексуално насилие над деца.
 • Умения за възрастни и професионалисти, работещи с деца в грижа или деца в риск:
 1. Кризисна интервенция;
 2. Методи и техники за работа с деца в риск;
 3. Как да разпознаете преживяно насилие според възрастта;
 • Превенция – работа по случай

Обучителната програма, разработена от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца при  Нов български университет и Сдружение „Рефлективно учене България“ си поставя за цел професионалистите, работещи с деца в грижа и деца в риск да:

 • повишат информираността си за риска от трафик на деца с цел сексуална експлоатация;
 • да се запознаят с неговите етапи и фактори за въвличане;
 • повишат познанията си за разпознаване първоначалните признаци на трафик;
 • развият уменията си за работа с децата по тази трудна за възприемане от тях тема;
 • както и да получат практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии, в случай на нужда.

Проектът е на SOS Детски селища България.

Проектът обхваща както образователната система, така и социалните услуги насочени към деца. Той се реализира в два етапа. Първият бе насочен към учителите, а вторият към приемни родители и специалисти, работещи с деца.

Подобни статии

Top