Топъл обяд за нуждаещите се в Община Родопи

Кметът на Община Родопи

Пламен Спасов и Агенция за социално подпомагане предоставят безплатен обяд по проект, насочен в подкрепа на най- нуждаещите се групи от населението на Oбщина Родопи.

Договорът е в изпълнение на проект по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Топла храна ще бъде осигурявана за 130 социално слаби жители, като преобладаващи са възрастни хора, но има и по-млади, които са предимно лица с увреждания и поставени под запрещение.

Храната се приготвя по предварително изготвено и одобрено от общината седмично меню, включващо супа, основно ястие, десерт и хляб.

По проекта се предвижда да бъдат осигурени и раздадени  32 630 броя порции за целевата група за срока на изпълнение на услугата, а размерът на финансовата помощ възлиза на 89 732.50 лв.

Ще бъдат обхванати 6 населени места от общината:

с. Браниполе- 20 потребителя

с. Първенец- 31 потребителя

с.Марково- 14 потребителя

с. Устина- 26 потребителя

с. Ягодово- 14 потребителя и

с. Цалапица- 25 потребителя.

Подборът е направен след предварително проведено проучване по населени места и на база предоставен списък на представители на целевите групи, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица от „ДСП-Родопи“ и извършено класиране от Комисията на кандидатите по поредността на съответната целева група.

 		
		 		     
		
    

Подобни статии

Top