Обявиха обществена поръчка за проект на Околовръстния път на Пловдив

• Път ІІІ-805 „/Път І-8 Пазарджик – Пловдив/ – ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и път II-86 „/Път І-8 Пазарджик – Пловдив/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път;

•Път ІІІ-805 „/Път І-8 Пазарджик – Пловдив/ – ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120;

•Път ІІ-86 „/Път І-8 Пазарджик – Пловдив/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 часа на 9 декември 2019 г.

Тръгва процедурата и за мост над Марица на пътя Плодовитово – Асеновград

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка и за определяне на изпълнител при строителството на мост над река Марица при 6-ти км на път III-667 Плодовитово – Асеновград.

Новият мост ще бъде с обща дължина 228,55 м и ще бъде изграден успоредно на старото съоръжение. Обектът е важна връзка между гр. Първомай и с. Градина. Прогнозната стойност на проекта е 5 239 477 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 12 декември 2019 г.

1 2

Подобни статии

Top