Обявиха пожароопасен сезон в Асеновградско

От общината в Асеновград призовават: Бъдете внимателни!

Община Асеновград съобщава, че е обявено настъпването на пожароопасен сезон на територията на област Пловдив. В тази връзка от местното ръководство призовават да се спазват следните предписания:

  1. Не се допуска паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчната зрялост при житните култури до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
  2. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житните площи през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  3. Не се разрешава в земеделски земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища, на други растителни отпадъци, както и ползването на открити огнеизточници.
  4. Водачите на земеделска техника са длъжни да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност, да могат да работят с наличните пожаротехнически средства, да осъществяват дейности в земеделските земи с техника, която е допусната до участие в жътвената кампания от органите за службата Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), да зареждат гориво на пожарообезопасени места и при неработещ двигател.
  5. При възникване на пожари и нанасяне на щети в селскостопанските обекти и горските територии, на земеделските земи и продукция, общинските служби по земеделие да подават информация в Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

За съблюдаване на мерките и спазване правилата и нормите на пожарната безопасност при извършване на жътвените дейности са уведомени кметовете и кметските наместници по населените места в община Асеновград, както и собствениците и ползвателите на земеделски земи.

Снимка: Община Асеновград

Подобни статии

Top