Обявиха резултатите от класирането за прием в детските заведения на 14 април

Класирани са 99 деца, остават незаети 53 места

Ясни са резултатите от последното текущо за настоящата 2021/2022 учебна година класиране за прием в детските градини и поредното текущо класиране за прием в детските ясли.

В класирането участваха общо 979 деца, които кандидатстваха за обявените 152 места (49 за яслена възраст, 28 за първа възрастова група, 30 за втора, 14 за трета група и 31 за четвърта възрастова група). От тях 627 бяха за яслените групи, 210 за първа група, 105 за втора, 32 за трета и само 5 деца за четвърта възрастова група.

Класирани са 99 деца, от които 49 в яслените групи, 21 в първа възрастова група, 21 във втора и 8 деца в трета и четвърта възрастова група общо. Остават незаети 53 места.

Община Пловдив обръща внимание на всички родители с деца, родени през 2019 година, че първото основно класиране за прием в първа възрастова група за учебната 2022/2023 година е на 12 май 2022 г. Свободните места за първа група са обявени към 21.03.2022 г., а за другите групи ще се обявят в срок до 2 май 2022 г., включително. Крайните срокове за подаване на заявления за участие са: до 10.05.2022 г. за родителите, които сами въвеждат заявленията, или до 9.05.2022 г. за тези, които се затрудняват с подаването на заявленията по интернет и ще използват възможността директорите на детските градини да въведат данните.

Подробна информация за правилата, критериите и сроковете може да бъде намерена на интернет страницата на Системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg

Важно за родителите на родените през 2016, 2017 и 2018 години деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна 2022/2023 г. след 14.04.2022 г. техните деца преминават към нови (по-големи) възрастови групи и всички стари заявления, които са подадени за изтичащата учебна година, ще бъдат анулирани автоматично. При желание за кандидатстване в следващите класирания, тези родители е необходимо да подадат нови заявления за участие. За яслените групи (за децата, родени през 2020 и 2021 година) няма учебни години и всичките класирания за тях са текущи. Техните, вече подадени заявления, няма да бъдат анулирани, а ще бъдат прехвърлени автоматично към следващото класиране, ако децата не са класирани.

Чрез електронната система се изпращат автоматични писма на посочените от родителите имейл адреси с подробна информация за тяхно улеснение.

Подобни статии

Top