Обявяват нова поръчка за почистването на Марица

Старата, която бе оспорена от съветниците от Демократична България, бе прекратена днес

Зам.-кметът „Финанси и стопански дейности” Величко Родопски прекрати днес обществената поръчка за почистване на коритото на река Марица. Та бе с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни дейности по почистване на коритото на река „Марица“ в границите на град Пловдив“, а  прогнозната й стойност бе 4 900 000 лева без  ДДС.

Мотивите за прекратяване на процедурата са свързани със становището на Агенцията по обществени поръчки (АОП) от дата 26.04.2021 г.

„След влизане в сила на решението за прекратяване, Община Пловдив ще обяви нова обществена поръчка, със същия предмет, като участие в нея ще може да заяви всяко заинтересовано лице“, коментира Величко Родопски.

Подобни статии

Top