Обявяват резултатите и мерките след инцидента със замърсяването на Марица

Тонове риба измря по поречието на реката

Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ инж. Цветелина Кънева и областният управител на област Пловдив Дани Каназирева ще обявят днес резултатите и предприетите мерки  от извършеното дотук след инцидента със замърсяването на река Марица, заради което се стигна до измирането на тонове риба.

Областният управител свиква в 9.00 часа работна среща, на която да бъде обсъдена ситуацията, възникнала на 25 януари.

На срещата ще присъстват представители на всички ангажирани държавни институции – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив и „ВиК“.

„Държа да има координация между всички държавни институции и  публичност, предвид важността на темата“, заяви областният управител.

Подобни статии

Top