Обжалване блокира проекта за квартал „Запад“ в Асеновград

Жалба срещу финалното класиране

по обществената поръчка за фирма-изпълнител по проекта  за облагородяване на квартал „Запад“ в Асеновград блокира инвестиция за близо 6 милиона лева.

Сигналът е подаден до  Комисията за защита на конкуренцията от фирма „Запрянови-03“ в началото на този месец.

Финалното класиране е обявено на 22 януари. Оферти  подават  16 кандидати. Срещу решението на общинската комисия  за избор на строител реагират  двама участници. Жалбата на единия обаче не е допусната до разглеждане от КЗК.

„Обжалването на процедурата ще попречи на инвеститорите да започнат навреме работа“, коментира кметът на града д-р Емил Караиванов. Затова Общината реагира с писмен сигнал до Управляващия орган като настоява изпълнението на проекта временно да бъде спряно до окончателното решение на спора.

„Жалбата ще възпрепятства навременното изпълнение на задълженията по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“, каза д-р Караиванов. По думите му в  момента се очаква писмен отговор от Министерството на регионалното развитие.

От Общината се надяват, че реализацията на проекта ще се случи в срок и той трябва да бъде изпълнен до края на тази година.

Проектът за благоустрояване

на най-големият квартал в Асеновград е спечелен по ОП „Региони в растеж“. Той предвижда цялостна рехабилитация на жилищния комплекс, който е разположен на площ от около 100 декара.

Ще бъде направен ремонт на вътрешноквартални улици и тротоарни настилки, изграждане на нови паркоместа, детски и спортни площадки и кътове за отдих, както и видеонаблюдение в квартала.

Фокусът е насочен към района, тъй като техническата му инфраструктура е амортизирана, зоната е силно застроена, а междублоковите пространства не са благоустроени, казаха тогава от градската управа.

 

Подобни статии

Top