ОД на МВР – Пловдив с отговор на исканията на съдебните медици

23 804 лв. предстои да бъдат разплатени на патоанатомите

Във връзка с поставените от съдебните медици искания, Министерството на вътрешните работи уточнява, че прави всичко въможно за регулярното и постъпателно изплащане на възнагражденията на вещите лица по възложени от разследващите полицаи съдебно-медицински експертизи.

Патоанатоми на протест срещу МВР

Пример за това е справка на „Финансово осигуряване“ към ОДМВР Пловдив за изплатените от началото на годината възнаграждения. Тя сочи, че такива плащания са извършвани през месеците януари, април, юни и август, като общата сума възлиза на  65217 лв.

Към настоящия момент в съответствие с разполагаемите  финансови средства за издръжка по бюджета ОДМВР Пловдив предвижда 23 804 лв. да бъдат разплатени за извършени експертизи от вещи лица до края на месец октомври.

Независимо от усилията, които министерството полага в това направление, следва да се уточни, че тези плащания се извършват в рамките и съгласно утвърдените разходи по бюджета на МВР със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., които представляват съществен дял от разходите за издръжката на цялото ведомство.

Подобни статии

Top