ОДБХ-Пловдив връчва 4 акта за нарушения на собственик на ферма и магазин в град Съединение - DC news

ОДБХ-Пловдив връчва 4 акта за нарушения на собственик на ферма и магазин в град Съединение

Дейността на търговския обект е спряна

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив спря дейността на магазин с транжорна в град Съединение, област Пловдив. Собственикът получава четири акта за установени административни нарушения в търговския обект и фермата му, разположена в същия град.

Инспектори от областната дирекция извършиха внезапна проверка едновременно в индустриален животновъден обект за отглеждане на едри преживни животни (ЕПЖ) и обект за търговия с храни с транжорна на един собственик в град Съединение.

Във фермата са констатирани няколко нарушения на Закона за ветеринарномедицинската дейност – липса на 38 броя паспорти за ЕПЖ, неизпълнение на наложено през месец октомври предписание, както и несъответствие между броя на животните, отбелязани в животновъдния дневник и системата ВетИС.

В регистрирания магазин с транжорна на същия собственик са установени храни с изтекъл срок на годност, без здравна и идентификационна маркировка, за част от храните не са представени документи за произход.

65 кг месни продукти са спрени от реализация и насочени за унищожаване.

Изготвено е разпореждане за спиране дейността на обекта, като и през почивните дни екипи на ОДБХ ще проверяват дали то се спазва.

Подобни статии

Top