ОДМВР-Пловдив: С електронен подпис можете да заявите онлайн издаването на лични карти и паспорти

От пловдивската полиция съветват гражданите да използват възможностите за e-услуги

Във връзка с предприетите мерки за преодоляване на пандемията и предотвратяване на рисковете за здравето на гражданите, Областна дирекция на МВР Пловдив напомня, че в случаи на неотложност могат да бъдат заявени или получени административни услуги по електронен път на адресите: https://е-uslugi.mvr.bg и www.egov.bg.

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР e-uslugi.mvr.bg може да се заяви:

– Издаване на лични карти на български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга
– Издаване на паспорти на български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга
– Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването и ползването на български лични документи

Важно е да се знае, че за подаване на заявления по електронен път е необходимо валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис /КЕП/. Задължително е условието за действителен постоянен адрес на територията на Република България. Подателите трябва да притежават български личен документ, издаден по лично подадено заявление до 59 месеца преди подаване на електронното. Съществено изискване е да няма промяна в имената, ЕГН, пол, гражданство или съществени и трайни изменения в образа.

Друга възможност за заявяване на електронни и административни услуги дава Единния портал за достъп до електронни административни услуги www.egov.bg, чрез използване на безплатен едномесечен облачен или мобилен квалифициран електронен подпис на заявленията.

Информация за доставчиците на безплатни квалифицирани удостоверителни услуги се намира на адрес.

Подобни статии

Top