Одобриха още 47,5 млрд. евро за справяне с последиците от COVID-19 в регионите на ЕС!

Средставата са предназначени за най-силно засегнатите от ограничителните мерки сектори и работници

Членовете на Европарламента одобриха допълнителна помощ в отговор на пандемията от COVID-19 и социалните и здравните последици от нея. Пакетът за смекчаване на непосредствените последици от кризата от COVID-19  в регионите на ЕС е в размер на 47,5 млрд. евро. Инициативата е приета с 654 гласа „за“, 23 гласа „против“ и 17 гласа „въздържал се“, съобщават от институцията.

Подкрепа за проекти в периода от 1 февруари 2020 до края на 2023 година

Помощта ще бъде предоставена чрез структурните фондове на ЕС, като 37,5 млрд. евро ще бъдат отпуснати през 2021 г., а 10 млрд. евро – през 2022 г. Операциите, извършени след 1 февруари 2020 г., които отговарят на условията за допустимост, ще могат да получат финансова подкрепа със задна дата. Средствата ще може да се изразходват до края на 2023 г.

Средства са по линия на структурните фондове на ЕС

Държавите от ЕС ще могат да разпределят част от парите за Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Инициативата за младежка заетост, както и за програми за европейско трансгранично сътрудничество. Инвестициите ще бъдат насочени към най-засегнатите от пандемията икономически сектори.

Подобни статии

Top