Официално: Пламен Панов е новият заместник-кмет по „Култура“

Новият заместник на Зико идва от Министерство на културата

Пламен Панов е новият заместник-кмет в Община Пловдив с ресор „Култура“, обявиха вече официално от община Пловдив. Той идва от Министерство на културата, където е работил като и. д. началник на отдел „Европейски програми и проекти“, а преди това и като главен експерт в същия отдел.

От 2016 до 2018 г. работи като Главен експерт „Бизнес развитие и международно сътрудничество“ в отдел „Развитие и международно сътрудничество“ в Община Пловдив, където отговаря за подготовката, разработването и представянето на общинските проекти за финансиране по национални и оперативни програми, програми на Общността, на международни организации и финансовите институции. В длъжностната му характеристика влизат и международните отношения на Община Пловдив с външни организации, партньори и побратимени градове, както и за връзката с потенциални нови инвеститори.

Работата си в Община Пловдив стартира като младши експерт и анализатор в ОП „Европейски политики и сътрудничество“ до преструктурирането на общинското предприятие в отдел. Преминава през професионалната стълбица като става старши и главен експерт.

Висшето си образование със степен магистър по европеистика Пламен Панов защитава в престижния King’s College London. Бакалавър е по международни отношения с почести, валидиран от Уелски Университет, Уелс Американски Колеж в Солун.

Говори английски  и гръцки езици.

Участвал е в стотици срещи с посланици, президенти, монарси, ръководители на официални делегации, европейски институции и други официални лица. Бил е част от презентационния екип, който представи кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата пред европейското жури и подпомогна класирането на града на финала на състезанието.

Ръководител е на два проекта, важни за Община Пловдив:

1. „Дигитално-културно историческо наследство на Община Пловдив“, финансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Благодарение на реализацията на проекта се създадоха 2 бр. дигитални центъра и 4 бр. мобилни станции за дигитализация на движимо и недвижимо културно-историческо наследство.

2. „Подобряване на стратегическото планиране в Община Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г.

Пламен Панов е на 31 години, неженен, няма деца.

Подобни статии

Top