Огнеборците със съвети как да опазим жилището си от пожар

РДПБЗН – Пловдив апелира да не се подценява опасността от пожари в жилищата

Освен че причиняват сериозни имуществени щети, тези произшествия са и животозастрашаващи.

Превенцията на т.нар „битови“ пожари е част от активните мерки на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за опазване на живота и имуществото на жителите на Пловдив и областта.

Възникналите в жилища запалвания се оценяват като едни от най-сериозните произшествия, на които се отзовават служителите. Не малко са случаите, когато огънят нанася сериозни поражения на домакинствата и унищожава дългогодишни семейни спестявания и труд. За съжаление са регистрирани и инциденти, при които има и загуба на човешки живот.

Ето защо последствията за потърпевшите от такъв пожар могат да бъдат определени като изключително сериозни във всяко отношение. С оглед на осигуряване безопасността на гражданите, напомняме някои основни съвети и правила за недопускане на пожари в домовете.

Важно е да се знае, че всички електроуреди от ежедневието могат да бъдат източник на запалване, поради възникване на късо съединение. Същото се отнася и за свързващите ги с електрическата мрежа разклонители, удължители и кабели.

Затова препоръката е инсталирането и ремонтът на уреди да се извършва от квалифицирани електротехници, а експлоатацията им да става в съответствие с производствените инструкции.

Следващият съвет се отнася за домакинствата, в които се използват газови уреди за готвене. Най-важното изискване, което трябва да се спазва, е бутилките да се зареждат с пропан-бутан само в оторизирани пунктове и редовно да се следи техническата им изправност.

1 2

Подобни статии

Top