Огромен интерес предизвика Международният симпозиум за човешките права и свободи на ПУ

Запис с превод на лекциите на академични преподаватели и юристи от България, САЩ, Полша и Австрия е достъпен в интернет

Поради огромния интерес към проведения в онлайн среда Международен симпозиум на тема „Свободно и критично мислещо общество“, организиран от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и от правозащитната организация „Свобода за всеки“, всички лекции са публикувани и достъпни ТУК. Записите са с осигурен превод на български език от Виктор Макаров, съобщиха от висшето училище.

В академичния форум взеха участие изявени в своята област учени, правозащитници и общественици от България, САЩ, Австрия и Полша.

Своята гледна точка по темата „Свободата на словото в новите условия: корпоративна и идеологическа цензура в западните либерални демокрации“ представи адвокат Пол Колман, който е изпълнителен директор на Алианс за защита на свободата (Австрия). Гостът от Полша д-р Тимотеуш Зих от Ордо Юрис от Института за правна култура и настоящ член на Европейския икономически и социален комитет говори за Истанбулската конвенция и джендър идеологията зад нея. С лекция на тема „Ролята на държавните училища в индоктринирането на децата срещу християнството, свободата и сексуалния морал“ в симпозиума се включи журналистът от САЩ Алекс Нюман.

В международния форум участваха и трима лектори от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Доц. д-р Мила Кръстева от Филологическия факултет запозна аудиторията с архивни материали и интересни факти на тема „Памет за Батак: документите срещу подмяната на историята“. Лекцията си „Наука или идеология“ представиха доц. д-р Николай Кочев и гл. ас. д-р Атанас Терзийски от Химическия факултет.

Интерес предизвика и презентацията „Атаката срещу свободата на словото и мисълта: философски, богословски и практични измерения на “речта на омразата” на адвокат д-р Виктор Костов от правозащитната организация „Свобода за всеки“.

Докторът по конституционно право от Института за модерна политика Борислав Цеков представи вижданията си по темата „Неолибералният глобализъм и неговите алтернативи“.

Проф. д-р Валентин Кожухаров от „Свобода за всеки“ говори за „Западните християнски църкви между Библията и политкоректността: великата подмяна“.

„Живеем във времена, на активна промяна на традиционните ценности и мироглед. Този процес е съпроводен с отричане на изконни християнски ценности, крепили българския народ във вековете. Успоредно с това се наблюдава подмяна и предефиниране на добро и зло, дефиниции, онтологии и парадигми във всички области на човешката дейност – история, право, култура, образование, медицина и т.н. В духа на академичната свобода и плурализъм на мненията считаме за наш дълг да изкажем позиции и възгледи, да предизвикаме мислене, решения и действия по теми, които остават нечути в mainstream ефира и информационния поток. По този начин даваме нашия принос в изграждане на едно по-свободно и по-критично мислещо общество, което ще формира бъдещата визия за нашия народ“, обобщиха доц. д-р Адриана Любенова от Катедра „Теология“ на ПУ и гл. ас. д-р Атанас Терзийски.

Подобни статии

Top