ОИЦ-Пловдив с поредна информационна кампания, сега в Раковски и с. Борец

Интересът от страна на гражданите и в двете населени места беше голям

Раковски бе домакин на първото публично информационно събитие за месец ноември от разяснителната кампания на ОИЦ-Пловдив. Мероприятието се състоя на 12 ноември и протече под формата на открита приемна, позиционирана на централния площад на града, пред сградата на общината.

На следващия ден, експертите на ОИЦ-Пловдив посетиха с. Борец, община Брезово. Всички заинтересовани лица имаха възможност да получат информация на позиционирания мобилен офис в центъра на селото.

В с. Борец, ОИЦ проведе и разяснителна среща в офис на заинтересован потенциален бенефициент – земеделски производител.

Интересът от страна на гражданите и в двете населени места беше голям – над 30 човека посетиха мобилния офис на ОИЦ и поискаха подробна информация относно актуалните възможности за кандидатстване по различни Оперативни Програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Експертите на пловдивския информационен център представиха на всички заинтересовани лица подробности относно използване на платформата ИСУН2020 –  запознаване с документация, входиране на проекти и следене на електронните обществени поръчки.

Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив в гр. Пловдив през периода 2019-2021 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

 

Подобни статии

Top