Около 60% от 68 анкетирани в Асеновград събират отпадъците си разделно

Новата тема е: Как допринасяте за опазване на природата и околната среда?

Близо 70 души са гласували в анкетата на община Асеновград с въпрос: Изхвърляте ли отпадъците си разделно в съответните контейнери? Утвърдително с категоричното „да“ са отговорили 58,82% от анкетираните. С отрицателен отговор „не“ са се регистрирали 27,94% от попълнилите анкетата. А 13,24% от анкетираните признават, че разделят отпадъците си и ги поставят в съответните контейнери „само понякога“.

Община Асеновград приканва повече хора да се възползват от услугата за разделно събиране, за да опазваме заедно околната среда по-чиста и чрез рециклиране да превръщаме ненужните опаковки в друго, което може да бъде ползвано повторно след преработка.

В тази връзка, общинската администрация информира, че следващите дни, в които предстои да бъдат събирани опаковките от хартия, пластмаса и метал в Асеновград, са 18.11.21 г. (четвъртък) и 19.11.21 г. (петък).

Новата тема, в която сайтът на общината предлага на асеновградчани да се включат, е с въпрос: Как допринасяте за опазване на природата и околната среда? Тя ще остане активна до 28.11.21 г., включително.

Отговорите, които са на разположение, са: изхвърлям отпадъците си само в обозначените за целта места; засаждам дървета; ползвам екологични уреди за отопление; ходя пеша, за да се намалят вредните емисии от автомобилите; няма нужда от опазване, така си е добре. Целта на онлайн проучването чрез анкета е хората да имат възможност да се изразяват гражданската си позиция и на база резултатите да се подобрява градската среда за живот.

На e-mail: pr_asenovgrad@abv.bg всеки може да предложи идея или тема, която евентуално да бъде подложена за гласуване в анкетната секция на официалния интернет сайт на община Асеновград.

Подобни статии

Top