Окръжният съд в Смолян с нов председател

Съдия Петър Маргаритов официално встъпи в длъжност

Днес съдия Петър Маргаритов встъпи официално в длъжността „административен ръководител  – председател“ на Окръжен съд – Смолян.

Той е избран за председател на Смолянския окръжен съд с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 30.11.2021 г.

На тържествена церемония в Съдебната палата в Смолян досегашния председател на съда Любен Хаджииванов отстъпи от длъжност след повече от десет години на ръководния пост. Веднага след това съдия Петър Маргаритов подписа акта за встъпването си в длъжност пред председателя на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова. Тя  му пожела да е здрав и  успешен в работата си и заяви, че с оглед качествата му, е уверена, че той ще решава проблемите в Окръжен съд – Смолян отговорно и достойно. Призова колегите от новия му колектив да го подкрепят и обеща, че тя също ще го направи.

Съдия Петър Маргаритов каза, че днес е животът ме се променя коренно и ще даде всичко от себе си, за да се справи на новото си поприще.

Съдия Петър Маргаритов е завършил „право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работи като юрисконсулт от 2001 до 2008 година. За няколко месеца през 2008 година е държавен съдебен изпълнител в Районен съд – Мадан, а от 2008 до 2012 година е съдия в същия съд. След проведен конкурс през 2012 година е назначен за съдия в Районен съд – Смолян. До момента е административен ръководител на същия съд за втори мандат. От 16.03.2020 година притежава най –високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“.

Top