ОКТ пак поема пътната маркировка на пловдивските улици

ОП „Чистота“ се разделя с тази дейност, специализираните машини се прехвърлят

„Организация и контрол на транспорта“ си връща дейностите по полагане на пътната маркировка от ОП „Чистота“. „Чистота“ пое тези задължения преди около две години, сега, обаче, идва нова промяна, заложена в проект за нов Правилник за устройството и дейността на ОКТ. Със заповед на кмета Здравко Димитров, към предприятието се прехвърлят три специализирани машини: машина за маркировка и аксесоари на стойност 95 868  лева; машина за безвъздушно полагане на пътна маркировка – 26 280 лева; фреза за отстраняване на стара маркировка – 8280 лева. Техниката се прехвърля от ОП „Чистота“, което досега полагаше пътната маркировка, след възлагане от страна на „Организация и контрол на транспорта“.

Аргументът за рокадата е постигне по-висока ефективност и бързина на изпълнението, както и за подобряване на координацията на работа. Звеното, както и досега, ще извършва маркировката на пешеходни пътеки, спирки на градския транспорт, паркинги, детски и спортни площадки. За големите улици и булеварди ще се подписва договор с изпълнител след проведена обществена поръчка. Нови назначения в предприятието няма да се правят, но 4 работни места от отдел „Организация и контрол на обществения транспорт“ се прехвърлят към отдел „Безопасност на движението“, който поема новата дейност.

Проектът за правилника е публикуван за обществено обсъждане в сайта на Община Пловдив, след което предстои гласуването му в Общинския съвет, обясняват от администрацията.

Други планирани промени с цел оптимизация включват обединяване на ОП „Чистота“, ОП „Градини и паркове“ и ОП „Дезинфекционна станция“ в ново предприятие „Зелени системи“, както и вливането на „Зоопарк Пловдив“ към общинското предприятие „Зооветеринарен комплекс“.

Подобни статии

Top