Омбудсманът:  32% скок на цената на водата в Пловдив и областта е недопустимо - DC news

Омбудсманът:  32% скок на цената на водата в Пловдив и областта е недопустимо

Омбудсманът Диана Ковачева изрази в становище пред Комисията за енергийно и водно регулиране

(КЕВР) несъгласието си водата в област Пловдив да се вдигне с 32% спрямо 2021 г. или от 2,237 лв. хората да плащат 2,956 лв. с ДДС.

Това стана ясно на общественото обсъждане на бизнес плана и ценовото предложение на „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив, разгледано на заседание днес от Регулатора.

Становището на омбудсмана бе представено от експерта към институцията Боряна Джунева, която посочи, че от 2026 г. се предвижда нов скок с 62% спрямо 2021 г., т.е. от 2,237 лв. цената ще се увеличи на 3,613 лв. с ДДС.

Тя подчерта, че по време на всяко проведено до момента обществено обсъждане на бизнес планове и ценови предложения на ВиК оператори за регулаторен период 2022 г.- 2026 г. омбудсманът изразява безпокойството си, че в настоящите условия на кризи, за потребителите става все по-непосилно да заплащат високата цена на водоснабдителната услуга.

„Във връзка с настоящото обществено обсъждане, с още по-голямо притеснение ще отбележа, че в обслужваната територия от ВиК Пловдив попадат засегнатите от есенните наводнения населени места. Към омбудсмана продължават да се обръщат жители на тези села, които посочват, че водоснабдителната услуга не е нормализирана. Недопустимо е бедстващи граждани, претърпели тежки загуби, да бъдат принудени да заплащат по-висока цена на вода, която освен всичко, е и с лошо качество“, категорична е проф. Ковачева в становището си.

Тя акцентира на факта, че през годините цената на водата, предоставяна от месното дружество, се е повишила няколко пъти, но качеството й продължава да е незадоволително, в подкрепа на което са десетки жалби, получени в институцията на омбудсмана от жители на с. Брестовица, с. Свежен и др.

В становището на обществения защитник е обърнато внимание и на данните от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в у нас за 2020 г. на Регулатора, където оценката на КЕВР по 20 показателя за качество е „пълно неизпълнение“.

В края на регулаторен период 2022-2026 г. ВиК операторът не постига 11 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които „общи загуби на вода във водоснабдителната система“, „Рехабилитация на водопроводната мрежа“, „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство“, пише омбудсманът.

Освен това проф. Диана Ковачева подчертава, че са притеснителни и данните на Регионална здравна инспекция – гр. Пловдив, представени в Справката за проведен мониторинг на качеството на питейната вода за периода 16.10–31.10.2022 г.

От тях става ясно, че за много населени места в Областта са установени отклонения от изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на питейната вода.

„Несъответствия с нормативните изисквания за качество показват и  резултатите от извършените анализи по радиологични показатели на питейна вода през периода 1.10.2022 г. – 31.10.2022 г.“, допълва тезата си омбудсманът и в заключение настоява КЕВР да не одобрява ценовото предложение на ВиК – Пловдив.

Подобни статии

Top