Онлайн практика в ДГ „Маргаритка“ в „Източен“ (СНИМКИ)

В проекта участват всички учители

ДГ „Маргаритка“  в пловдивския район „Източен“ за първи път представи онлайн практика за родители и учители от детските градини, в която активно се използват интерактивните изображения в учебно-възпитателния процес  с най-малките. Дейността е финалната част от Проект “Големият интерактивен екран за малките любопитковци“  по Програма „Еразъм+“, стартирал на  01.06.2019г. и продължаващ до 31.05.2020г. Учебни форми представиха учителите Зоя Колева, Мария Георгиева, Кръстина Тодорова и  Силвия Петринска.

В проекта участват всички учители, като са разработени материали и реализирани практики с деца в образователни ситуации в направления български език, математика и околен свят.

Разработените материали са съобразени с възрастовите възможности на децата, като най-голямо внимание се обръща на езика, за да се формира натрупване на речеви еталони, особено важни за деца, чийто майчин език е различен от българския

1 2

Подобни статии

Top