Онлайн симпозиум на тема: „ООН и седмицата на религиите“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ - DC news

Онлайн симпозиум на тема: „ООН и седмицата на религиите“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Събитието е посветено на Световната седмица на хармонични междурелигиозни отношения

Онлайн симпозиум на тема: „ООН и седмицата на религиите“ организират  Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, редакцията на списанието „Свобода за всеки“ и глобалната междурелигиозна мрежа на United Religions Initiative. Той ще се проведе  от 10:00 до 13:00 часа и може да се проследи на линка: https://meet.google.com/cwe-nggu-yog, съобщиха от висшето училище.

Събитието е посветено на Световната седмица на хармонични междурелигиозни отношения, която се отбелязва от 1 до 6 февруари 2022, като в него ще участват представители на различни религиозни деноминации и верски убеждения. Модератор на симпозиума е доц. д-р Адриана Любенова, преподавател в Катедра „Теология“ на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет.

Глобалната седмица за хармонични междурелигиозни отношения се отбелязва всяка година през февруари, като целта е да се припознае „императивната необходимост от диалог между различните вероизповедания и религии и да помогне за взаимното разбирателство и сътрудничество между хората“, както е записано в Резолюцията на ООН.

Решенията на Генералната Асамблея на ООН по повод тази световна инициатива са свързани още с поощряване на културата на мира и ненасилието, религиозното и културното взаиморазбиране, хармонията и сътрудничеството между хората, както и на междурелигиозния и междукултурен диалог за ликвидиране на всякакви форми на нетърпимост и дискриминация на основата на религия или убеждение.

 

Подобни статии

Top