ОП „Чистота“ призова пловдивчани да опазват чистотата в града

От „Чистота“ апелираха гражданите да изхвърлят отпадъците на регламентираните за целта места

Във връзка със започналото пролетно почистване и ремонтни дейности в домовете, особено в дните преди Великден, от „Чистота“ призовават гражданите да изхвърлят отпадъците на регламентираните за целта места.

Контейнерите тип „бобър“, които се обслужват всекидневно, са предназначени само за смесен битов отпадък, напомнят от общинското предприятие. На 613 точки в града са разположени и цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Тези за хартиени, пластмасови и метални опаковки се обслужват по график на оползотворяващите организации „Булекопак“ и „Екопак“ на всеки 10 дни, а за стъклени – веднъж месечно. Все още обаче често се наблюдават нахвърлени наоколо кашони, а те трябва да са подходящо сгънати и поставени вътре в контейнерите. Отделно има кола, която събира кашони от търговски обекти в район „Централен“, в „Тракия“, „Южен“ и „Западен“.

Разделно събрани отпадъци от домакинствата – стара покъщнина и други непотребни вещи, могат да се предават безвъзмездно на площадката в базата на предприятието, което се намира на ул. „Даме Груев“ 64А. В разположените там контейнери тип „лодка“ гражданите могат да изхвърлят и до 1 куб. м отпадъци от домашни строително-ремонтни дейности.

За улеснение на гражданите е изготвен и график за събиране на едрогабаритни отпадъци по райони. В определен ден от седмицата в различните квартали минават челен товарач и камион, за да ги вдигнат и извозят. След това служители на предприятието ги подготвят в подходящ вид за предаване на рециклиращите компании. Ако предвидените за изхвърляне вещи бъдат изнесени край близките контейнери предишната вечер, те своевременно ще бъдат събрани. Графикът е публикуват в сайта на предприятието.

Гражданите могат и да наемат контейнер за строителни отпадъци или да поръчат други услуги от „Чистота“ по утвърден от Общинския съвет ценоразпис. Това обаче става само при наличен свободен капацитет, тъй като основната задача е поддържането на обществените пространства. Подробности могат да се намерят отново в сайта http://chistota-plovdiv.com/.

От „Чистота“ напомнят също, че съгласно общинската наредба за управление на отпадъците изхвърлянето на смет извън регламентираните места подлежи на санкции. За физически лица глобата е от 300 до 1000 лв. При явно маловажни случаи могат да бъдат глобени с фиш от 10 до 50 лв. Санкцията за еднолични търговци и юридически лица е от 1400 до 4000 лв.

По всякакви въпроси, свързани с чистотата на Пловдив, гражданите могат да се обаждат на тел. 032/ 675 817.

1 2 3 4

Подобни статии

Top