ОП „Градини и паркове“ търси работници - DC news

ОП „Градини и паркове“ търси работници

Общинското предприятие „Градини и паркове“ в Пловдив търси да назначи работници на следните свободни позиции:

Резач с моторен трион – 4 бр.: Отсича с моторен трион улични и лесопаркови дървета, при необходимост – с помощта на автовишка. Извършва резитба на короните на дървета, кастрене на клони, паднали при отсичанията. Образование – средно и курс. Заплата – 950 лв.

Работник озеленяване – 4 бр.: Изпълнява работа по поддържане на зелените площи: засяване на тревно семе, поливане, косене – ръчно и механизирано, събиране на окосена трева, засаждане и поддържане на фиданки и храсти. Образование – основно. Заплата – 849 лв.

Водопроводчик – 1 бр.: Извършва подготвителни работи за ремонт на вътрешни и външни водопроводни инсталации. Ремонтира и подменя кранове, фасонни части и канализационни тръби, разположени в сгради, помпени помещения, поливни инсталации в тревните площи и др. Изисква се удостоверение за професионално обучение ВиК. Образование – средно. Заплата – 930 лв.

Монтьор, ремонт на машини и оборудване – 2 бр.: Извършва текущия, среден и капитален ремонт, проверка и регулиране на сложни машини, електрически помпи, тревокосачки и др. Монтира, демонтира, регулира, изпитва, проверява точността на механизми, машини и съоръжения в работилницата или в помпени станции и помещения. Минимални
изисквания: III квалификационна група, опреснителен курс на 1 година. Образование – средно специално. Заплата – 850 лв.

Сезонни работници: Изпълняват работа по поддържането на чистотата в парковете и междублоковите пространства през интензивния сезон – метене, събиране на хартии и други отпадъци, паднали клони и шума; товарене и разтоварване от камион на събраните отпадъци; косене на тревни площи – машинно и ръчно; събиране на окосена трева, обслужва помпена станция, полива тревни площи, засаждане, плевене на растения. Трудов опит не се изисква. Заплата – 710 лв.

Работник, полагане пътна настилка – 3 бр.: Поддържа пътни настилки, бордюри и алеи в парковете. Монтаж на пейки и съоръжения. Образование – основно. Не се изисква трудов опит. Заплата – 730 лв.

За повече информация: тел. 032/624 301.

Подобни статии

Top