Оправдаха бившия шеф на Онкодиспансера по всички обвинения

Пловдивският окръжен съд оправда по всички обвинения бившия шеф на Онкодиспансера д-р Красимир Вальов днес.

Съдът го призна за невинен в това, че на 31.08.2016 г. в гр. Пловдив като управител на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД в качеството си на длъжностно лице е проявил безстопанственост в особено големи размери. представляваща особено тежък случай.

Като управител на Онкодиспансера д-р Вальов е бил възложител по Закона за обществените поръчки, да не е положил достатъчно грижи за възложената му работа във връзка с ефективното и добросъвестно разходване на средствата на дружеството, като без да проведе пазарни консултации, без да потърси съвети от независими експерти или органи или от участници на пазара за цените на томографите, с Решение №185/31.08.2016 г. открил обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив ЕООД“ с цена на томографа – 898 000 лева без ДДС и от това да са  последвали значителни щети за „КОЦ – Пловдив ЕООД“ в размер на сумата от 405 190,92 лева без ДДС, явяваща се разликата между стойността на томографа по договора и реалната пазарна стойност на доставения компютърен томограф, като престъплението е в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, поради което и на основание чл. 304 от НПК го оправда по повдигнатото обвинение за  престъпление по чл. 219 ал.4 вр. ал.1 от НК.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Бившият шеф на Онкото сяда на подсъдимата скамейка

Подобни статии

Top