Оригинален екземпляр на „Стематография“ на Христофор Жефарович показват в НБ „Иван Вазов“

Ценната книга ще бъде изложена до 24 май – Деня на славянската писменост и култура

В празничните дни между 11 май, денят на Св.Св. Кирил и Методий и празник на библиотекаря и 24 май, в рамките на Националната библиотечна седмица /17-23 май/, НБ „Иван Вазов“ – Пловдив ще покаже на пристрастените към книжовността и знанието оригинален екземпляр на „Стематография“ на Христофор Жефарович /1690-1753/, печатан във Виена през 1741 г. Той е ценна част от специалните колекции на библиотеката. Придобит е чрез покупка в периода 1901- 1906 г. от директора Борис Дякович.

„Стематография“ играе важна роля за духовното пробуждане и съзряване на българите и южните славяни и оказва силно въздействие върху нашата възрожденска култура. В продължение на повече от век „Стематография“ се ползва от зографи, иконописци, гравьори и илюстратори на книги като образец за изписване на светци, царе, хералдически символи и особено на българската хералдика.

„Стематография“ се появява в началото на европейския просветен абсолютизъм и не може да бъде разглеждана и анализирана вън от този общоевропейски и исторически контекст.

През 2021 г. се навършват 280 години от издаването на „Стематография“.

Книгата ще бъде показана в специално аранжиран стъклен шкаф в изложбеното пространство на Изкуствотеката, фоайе ет.2.

Подобни статии

Top