Още по-модерен апарат за бърза и прецизна диагностика за КОЦ в Пловдив

Само още две болници в България разполагат с подобна система за тъканна диагностика

Нов, още по-модерен апарат за бърза диагностика на онкологичните заболявания ще бъде доставен до дни в отделението по клинична патология на Комплексния онкологичен център в Пловдив. Това съобщи управителят на КОЦ – Пловдив д-р Парашкев Цветков.

Автоматизираната система за тъканна диагностика ще замени предишната, която е за автоматизирани имунохистохимични и молекулярни изследвания. Тя ще бъде третата подобна в България – с такива разполагат само Националната онкологична болница и Националната хематологична болница в София.

Основното й предимство е, че с нея ще могат да се извършват по-голям брой проби, а срокът за изследването, което е много прецизно, ще се скъси. Друг голям плюс е, че ще се правят различни по тип изследвания – за различните по вид онкологични заболявания. Чрез модерната апаратура ще се усъвършенства още повече диагностиката, по този начин хирурзите ще получават най- бързо и качествено оформена диагноза, а онколозите ще имат възможност за песонализиране на лечението на конкретния пациент.

Въпреки че д-р Цветков няма да е управител от средата на месеца, той продължава да се грижи за подобряване качеството на лечение на пациентите в КОЦ – Пловдив и е уредил новата апаратура. Създаването на супермодерна патологична лаборатория на европейско ниво, бе една от първите му задачи, които той изпълни в началото на своя мандат като управител още през 2017 година, припомнят от КОЦ с благодарност.

Подобни статии

Top