Осигуриха пет подвижни секционни комисии за хора с увреждания в Пловдив

29 март е последният срок за подаване на заявки

Подвижните избирателни секции на територията на Пловдив са пет – по една в районите „Централен“, „Западен“, „Северен“ и „Южен“, а тази в „Тракия“  ще обслужва и избиратели от район „Източен“. Всяка ПСИК се състои от 5 члена в т.ч. и ръководство.

До момента за гласуване в подвижните секции са подадени заявки от 94 души. До 29 март 2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение, но не са подали искане за това в срок до 20 март, могат да подадат заявление до кмета на общината или кмета на района за гласуване с подвижна избирателна кутия.

В деня на изборите 04.04.2021 г. за гласуване на хора с увреждания от Община Пловдив е осигурен специализиран транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания, от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя, ще се приемат от 08.00 часа на 31.03.2021 г. до 17.00 часа на 04.04.2021 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884.

Избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, могат да заявят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Секции за гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или изолация ще бъдат образувани на територията на Община Пловдив в случай, че в срок до 31 март 2021 г. има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване. Заявленията ще се приемат в общинската и районните администрации.

Утре изтича срокът за отстраняване на грешки в избирателните списъци

Всеки избирател, в срок до 27.03.2021 г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, допуснати спрямо него (чл. 43 от Изборния кодекс).

Общинска администрация Пловдив уведомява избирателите на територията на общината, че на 24.03.2021 г. на интернет страницата www.plovdiv.bg  в раздел ИЗБОРИ НС 2021 са публикувани списъците по райони на заличените лица. Списъкът на заличените лица съдържа имената на лицето, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да направи справка в списъка. Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината или района. Заявлението следва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Заявления могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги както следва:

  • 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци
  • 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)
  • 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
  • 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Електронните услуги, във връзка с произвеждането на предстоящите избори, са достъпни и чрез интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория ИЗБОРИ 2021 НС.

Общо 308 582 души са включени в предварителните списъци за провеждането на изборите за Народно събрание на 4 април. Най-много са гласоподавателите в район „Южен“ – 68 430, следван „Централен“ – 66 9191, „Тракия“ с 49 269, „Източен“ – 46 072, „Северен“ – 44 700 и най-малко са гласоподавателите в „Западен“ – 33 192.

До момента са образувани 459 секции като в 455 от тях ще има осигурено машинно гласуване. Само в пет няма машини, защото в тях ще гласуват по-малко от 300 души.

Подобни статии

Top