Осигуряват места за всички неприети 571 деца в детските градини в Пловдив

Община Пловдив поиска до 30 места за група от Общинския съвет

Заради недостига на места в детските градини Община Пловдив поиска от Общинския съвет разрешение за откриване на допълнителни за първите групи.

След първо класиране има неприети 571 деца и затова общината внася предложение за увеличаване на групите до 30 места. В последните години това се прави системно, за да се намали дефицитът на места в детските градини. Предложението дава възможност на районите, където има повече желаещи, да увеличат приема и да осигурят места за всички желаещи.

Първото класиране за първа група на детските градини за учебната 2021/2022 г. се проведе на 13.05.2021 г. чрез централизираната електронна система на Община Пловдив -. В него взеха участие 2456 деца, родени през 2018 година. Класирани са 1885 деца, а 158 места за първа възрастова група са останали незаети. Децата, които не са класирани, ще участват в следващото второ класиране.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

Община Пловдив активно работи, за да преодолее проблема с недостига на места в общинските ясли и детски градини.  Тази година се очаква общината да изгради помещения за 33 групи с над 800 нови места в детските градини и яслите. Очакванията са, че с това  до голяма степен ще се реши текущите нужди на града от нови места в общинските детски заведения. В момента се изграждат и разширяват 10 детски заведения.

Top