От 7 февруари бариерата пред РТВЦ ще пропуска автомобили автоматично

Ще влизат само тези, които имат право на преминаване

От 7 февруари бариерата на ул. „Княз Дондуков-Корсаков“ преди Радио-телевизионния център ще предоставя автоматичен контролиран достъп на автомобили. Това става ясно от текста на заповед на кмета на Община Пловдив. Служителите на ОП „Общинска охрана“ вече няма вдигат бариерата ръчно. Право на преминаване ще имат собственици, живущи с постоянен и настоящ адрес, наематели на обекти или юридически лица, намиращи се в карето от площад „Стефан Стамболов”, улица „Княз Ал. Дондуков – Корсаков”, улица „Найден Геров”, улица „Емил Де Лавеле”, участъка от улица „Май”- от улица „Найден Геров” до улица „Тодор Каблешков”, улица „Патриарх Евтимий” от № 1 до № 9, улица „Генерал Гурко” от № 2 до № 6, улица „Гладстон” от № 2 до № 16 и улица „Княз Александър I- ви”- четни номера.

Хората, които имат право да ползват правото на достъп с МПС в зоната, подават заявление до директора на общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта”. Това може да стане лично от заявителя на хартиен носител в деловодството на ОП ОКТ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 274 или по електронен път, подписано с КЕП на електронен адрес: op_okt@plovdiv.bg. След одобрение регистрационните номера на автомобилите се въвеждат в електронната система.

На притежателите на обособени места за паркиране или гаражни клетки в обхвата на зоната им се предоставят и магнитни карти, даващи право на достъп за срок от една календарна година, като лицата се задължават да не паркират превозните си средства извън собствеността им.

Достъп ще имат и МПС за зареждане на търговски обекти,

комунални и други обслужващи дейности в часовете от 21:00 ч. до 09:30 ч., а в интервала от 09:30 ч. до 21:00 ч., ще става с платен пропуск с определен маршрут и престой до 2 часа, издаван отново от ОП ОКТ. Ще бъдат предоставяни и временни пропуски при осъществяването на тържества или други мероприятия, след предварителна заявка – до два автомобила, с посочени регистрационни номера.

Свободно ще се допускат до зоната и превозните средства със специален режим на движение по ЗДвП, таксиметрови автомобили, както и тези на охранителните и спедиторски фирми при извършваните от тях служебни ангажименти.

Въвеждането на контролиран достъп е във връзка с приетия с Решение № 345 от Протокол № 16/03.10.2019 г. на Общински съвет – Пловдив, „План за противодействие на тероризма” на територията на Община Пловдив, в който са дефинирани определени рискове за сигурността и здравето на гражданите, както и във връзка с ограничаване на вредните емисии от движението на МПС в централна градска част. Специалният режим е и в съответствие с действащия генерален план за организацията на движението в град Пловдив.

Подобни статии

Top