От БСП питат за пробива под Централна гара и събарянето на Бетонния мост

Общинският съветник инж. Йордан Василев настоява за устен и писмен отговор

Проектът за пробив под Централна гара, съдбата на Бетонния мост и отчуждаването на частни имоти е темата на актуално питане, адресирано до кмета Здравко Димитров,  от общинския съветник от БСП Йордан Василев. От него става ясно, че проектът ще се реализира до 2023 година, а проектът за пробива ще бъде внесен до 15 юли, като общината ще съдейства за съгласувателните процедури, както и че предстои събаряне на Бетонния мост, който е ключово транспортно съоръжение за жителите на р-н „Южен“, осигуряващо връзката им с града.

Общинският съветник пита:

1.      Предвиждате ли провеждане на Обществено обсъждане преди окончателното одобрение на проекта за пробива?

2.     Има ли изготвен анализ на трафика към момента, обхващащ движението по Бетонния мост, бул. „Христо Ботев“ в частта пред Централна Гара, бул. „Васил Априлов“ в частта около колелото на Централна гара и това, как ще бъде засегнат след реализиране на проекта? Ако да, моля да ми бъде предоставен.

3.     Какви допълнителни разходи ще трябва да заплати Община Пловдив, в това число за преместване на ВиК мрежа, изграждане на пътни връзки, пътна сигнализация и отчуждаване на имоти за крайното реализиране на проекта и от къде предвиждате да бъдат набавени тези средства? Моля да ми бъде предоставена предварителна план-сметка.

4.     Каква част от пътната инфраструктура ще бъде засегната при строителните дейности от страна на Централна Гара и в частта на р-н „Южен“? По какъв начин е предвидено да бъдат осъществени обходните маршрути за периода на реализацията на проекта?

Вижте и цялото питане на инж. Йордан Василев:

Подобни статии

Top