От днес: Минималната работна заплата става 710 лева

Повишението е с 9,2%

От днес минималната работна заплата става 710 лева. Размерът ѝ се повишава с 9,2% спрямо сегашната ѝ стойност. При определянето на новия ѝ размер са отчетени реалните параметри на макроикономическата среда и възможностите на държавния бюджет.

Според правителството новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите.

Ръстът на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, ще увеличи мотивацията на работната сила и ще намали нелоялната конкуренция.

От 1 април 2022 г. минималната работна часова заплата ще бъде 4,29 лв.

Подобни статии

Top