От днес може да платите местните си данъци. Вижте сроковете!

От днес в Пловдив започва плащането на данък сгради, такса смет и данък МПС,

съобщиха от общинската дирекция „Местни данъци и такси“. Освен данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства, гражданите могат да заплатят също патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2019 г.

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. са както следва:

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2019 г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска     –                             до 01.07.2019 г.
Втора вноска     –                             до 31.10.2019 г.

На предплатилите за цялата година до 30.04.2019 г. се прави отстъпка 5 на сто.

Патентен данък за 2019 г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие         –          до 31.01.2019 г.
За второто тримесечие         –          до 30.04.2019 г.
За третото тримесечие         –          до 31.07.2019 г.
За четвъртото тримесечие   –         до 31.10.2019 г.

1 2

Подобни статии

Top