От днес стартира проектът на Община Пловдив и 7 културни института по Норвежката програма - DC news

От днес стартира проектът на Община Пловдив и 7 културни института по Норвежката програма

Кметът Здравко Димитров подписа договора за безвъзмездно финансиране за 781 550 лв, който ще бъде изпълняван 20 месеца

Днес кметът Здравко Димитров положи подписа си върху договора, с който започва изпълнението на проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по който Община Пловдив спечели безвъзмездно финансиране в размер на 781 550 лева.

Резултатите по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021,  бяха обявени в последния ден на март. През април в Министерство на културата, явяващо се Програмен оператор по програмата, Община Пловдив внесе пълния пакет документи, включващ актуален бюджет и различни изискуеми планове, технически спецификации, декларации, партньорски споразумения и план за разплащанията, общо 13 на брой, които са задължителна и неразделна част от административния договор. След извършената служебна проверка в процеса на подготовка и подписване на договора от страна на Министерството, той е вече факт и влиза в сила от днес. Дейностите, заложени по проекта ще бъдат изпълнявани през следващите 20 месеца.

Припомняме, че в проекта „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, разработен от екип на общината, са включени 7 пловдивски културни института. Това са Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека „Иван Вазов“ и ОИ „Старинен Пловдив“. Партньор е Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) от Норвегия.

Новината за спечеления проект бе обявена на 4 април на пресконференция с участието на кмета Здравко Димитров, заместник-кмета Пламен Панов и директорите на седемте институции – участници в Проект № BGCULTURE-1.001-0016, с наименование „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани,  реставрирани и реновирани места“ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобни статии

Top