От днес УХТ пак преминава към on-line обучение

Ректорът проф. Пламен Моллов призова всички да се ваксинират

Със заповед на ректора на Университета по хранителни технологии проф. д-р Пламен Моллов от днес – 21 октомври 2021 г., се преустановяват присъствените учебни занятия за  всички студенти редовно обучение, в това число и присъствените практики. Учебният процес преминава в електронна среда по съществуващия разпис за зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

Решението на ръководството е взето на основание Заповед № РД-01-856 от 19 октомври 2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу COVID-19 на територията на България.

Обявените изпити за 21, 22 и 23 октомври 2021 г., в рамките на Ликвидационна сесия на студентите в задочна форма на обучение ще се проведат on-line. В периода от 2 до 6 ноември 2021 г. се организира допълнителна ликвидационна сесия за изпитите на посочените дати.

Преустановява се достъпът на външни лица до сградите на УХТ и на студентски общежития „Марица“, като не се допуска организирането на събирания на студентите, както и настаняването на гости за нощувки.

До второ нареждане се преустановяват всички присъствени масови събития и мероприятия – конференции, дискусии, работни срещи, културни и спортни прояви на територията на УХТ. Спират се присъствените събрания и заседания на всички колективни органи за управление на висшето училище – академични, факултетни, катедрени съвети. Решенията ще се вземат също в online среда.

Присъствената работа на преподавателите и на администрацията в сградите на УХТ се ограничава до 50% след предварително представен график, като достъпът до ректората и учебните корпуси ще става само през един вход.

Проф. Моллов направи обръщение към студенти, преподаватели и служители, в което отново призова всички да се имунизират, за да се върнат по-бързо към нормалния начин на живот и работа. В него той посочва, че преди дни си е поставил и трета бустерна доза от ваксината срещу COVID-19.

Подобни статии

Top