От днес занятията във висшите училища може да бъдат присъствени

Облекчават се изискванията за провеждане на присъствен учебен процес ВУЗ-овете

От днес, 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища, освен при прилагане на подхода „зелен сертификат“, се допуска и при изпълнение на следните условия:

въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;

създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията;

Облекчаването на провеждането на присъствения учебен процес във висшите училища е предвидено в заповед на министър Сербезова.

Задължително остава изискването за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.

С пълния текст на Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. можете да се запознаете ТУК.

В Пловдивския университет заповедта на ректора проф. д-р Румен Младенов можете да видите ТУК. Според нея всеки факултет, филиал и департамент регламентира присъственото обучение, съобразно заповедта на здравния министър.

В Аграрния университет до 25.02.2022 г. учебните занятия ще продължат синхронно в електронна среда. Присъственият учебен процес в Аграрен университет се възстановява от 28.02.2022 г., като на сайта на университета допълнително ще бъде публикувана информация за разписа на учебните занятия.

В УХТ присъствените занятия също се възстановяват от 28 февруари за четвъртокурсниците. За останалите студенти учебният процес продължава по реда на предишната заповед на ректора. Вижте заповедта на ректора проф. д-р Пламен Моллов ТУК.

Подобни статии

Top