Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие - DC news

Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Темата за 2022-ра година е „От споразумение към действие: възстановяване на биоразнообразието“

Отбелязваме Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май. Темата за 2022-ра година е „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩО БЪДЕЩЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА”.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.

Международният ден на биологичното разнообразие (IDB) е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.

През декември 2000 г. за Международен ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD). България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Подобни статии

Top