Отбелязваме Международния ден на Черно море

Международният ден на Черно море се отбелязва всяка година на 31 октомври.

Датата е определена през 1996 г. при среща на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна – държавите, с които граничи. Целта е да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията за неговото опазване.

Черно море е сравнително “младо” – преди около 8 000 години е било сладководно езеро. То е близо два пъти по-малко солено от Световния океан – в 1 литър повърхностна черноморска вода се съдържат средно около 17 грама соли, а в 1 литър океанска – средно 35 грама. Териториалното море (12-милната зона) на България по протежение на 378-километровата граница е с площ  6360 кв. км.

Черно море се подхранва от над 2 млн. кв. километра водосборен басейн, около една трета от площта на континентална Европа. Всяка година, около 350 куб. км речни води постъпват в Черно море от територията на над 20 държави от Европа и Мала Азия. Максималната дълбочина на Черно море е 2212 метра. Северозападната му част е по-плитка и в нея се вливат големите реки Дунав, Днепър, Днестър, Дон и Буг. Връзката му със Световния океан е чрез Босфорския залив – 35-метров естествен канал.

Много и значителни са екологичните проблеми в басейна на Черно море. В последните години част от черноморските страни преминаха през драстични промени. Всички те сега са в период на преход и цялостно преструктуриране, съпътствани и с икономически и социални проблеми. Но независимо от всичко, добра воля и желание за решаване на екологичните проблеми са налице, израз на което е и досегашното ни сътрудничество в рамките на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. (1992 г., Букурещ), Министерските декларации за опазване на Черно море (1993 г., Одеса и 2002 г., София) и Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море (1996 г., Истанбул).

Подобни статии

Top