Отбелязваме Световния ден без тютюнопушене

93 % от пушачите започват да пушат преди да навършат 26 години

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене по инициатива на Световната здравна организация (СЗО).

Денят се провежда по цял свят, подчертават се рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се апелира за ефективна политика, която да намали нивата на потребление.

Световната здравна организация чества Световния ден без тютюн от 1988 г.

Тютюнопушенето е един от основните рискови фактори за възникване на редица социално значими заболявания като сърденчосъдовите, онкологичните, белодробните.

На глобално равнище цифрите са стряскащи – всяка година има повече от седем милиона смъртни случаи, свързани с тютюнопушенето.

Това е и една от причините, поради които ЕС и неговите държави членки са активни поддръжници на глобалния здравен договор — Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация.

Употребата на тютюн е единственият най-голям предотвратим риск за здравето, а също и най-значимата причина за преждевременна смърт в ЕС, като тя причинява смъртта на близо 700 000 души годишно. 29 % от младите европейци на възраст 15—24 години са пушачи.

Причината за високия здравен риск, до който водят цигарите е фактът, че съдържат над 4000 химични вещества. От тях поне 250 са определени като опасни, а 50 като канцерогенни (причиняващи рак).

Поради тези причини Световната здравна организация и Европейската комисия водят политика за ограничаване на вредния навик във всички държави.

През 2012 г. България въведе забрана за тютюнопушене на обществени места.

Мерките имат за цел да помогнат на пушачите да спрат да пушат или на първо място изобщо да не започват да пушат. Тъй като 93 % от пушачите започват да пушат преди да навършат 26 години, особено се набляга на превенцията на започването на тютюнопушене в младежката възраст.

 

Top