Отбелязваме Световния ден на човечеството - DC news

Отбелязваме Световния ден на човечеството

Очаква се след половин век населението на България да се стопи под 6 милиона

Световният ден на населението (човечеството) е обявен с решение на ООН по повод раждането на петмилиардния жител на планетата на 11 юли 1987 г. и се чества официално от 1989 година.

Целта е да се насочи общественото внимание към проблемите, свързани с населението, бедността, раждаемостта, семейното планиране, човешките права.Световният ден на населението си поставя за цел да подпомогне устойчивото развитие на човечеството в една здрава среда, като разглежда тази глобална цел в контекста на демографските промени, кризи и тенденции и свързаното с тях опазване на човешките права. Основните теми на този ден са миграциите на населението, свръхпопулацията, глобализмът, семейното планиране, репродуктивното здраве, застаряването на населението и др.

Всяка година Световният ден на населението протича под различно мото.

„Свят от 8 милиарда: Към устойчиво бъдеще за всички – оползотворяване на възможностите и осигуряване на права и избор за всички“

През 2011 г. населението на света достигна 7 милиарда души. Тази година – 2022-ра, броят на хората ще достигне 8 милиарда, което предизвиква съответните отговори. Някои ще се възхитят от напредъка в здравеопазването, който е удължил продължителността на живота, намалил е майчината и детската смъртност и е довел до разработването на ваксини за рекордно кратко време. Други ще рекламират технологични иновации, които са улеснили живота ни и са ни свързали повече от всякога. Трети ще прогнозират постижения в равенството между половете.

Но прогресът не е универсален. Жените все още умират при раждане. Различията между половете остават утвърдени. Дигиталното разделение оставя повече жени и най-вече тези в развиващите се страни офлайн. В последно време ваксините срещу COVID-19 остават неравномерно разпределени. И същите опасения и предизвикателства, повдигнати преди 11 години, остават или са се влошили: изменението на климата, насилието, дискриминацията. Светът достигна особено мрачен крайъгълен камък през май: повече от 100 милиона принудително са разселени по целия свят.

Така ще се появят политици, които ще твърдят, че светът е на ръба или на катастрофално пренаселване, или на катастрофален срив на населението. И двете страни вероятно ще призоват за мерки за ограничаване или стимулиране на растежа на населението. Но всичко това не е било успешно в миналото. По-скоро то служи само за подкопаване на човешките права, включително репродуктивните права, когато жените са принудени да имат повече или по-малко деца против волята си или защото нямат достъп до информацията и услугите, които да им помогнат да вземат това решение.

За първи път в историята виждаме изключително многообразие в средната възраст на държавите и нивата на раждаемост на населението. Докато народите на все по-голям брой държави застаряват и около 60% от човечеството живее в страни с раждаемост от средно 2,1 деца на жена, други страни имат огромен брой младо население и броят на младежите и децата продължава да нараства.

Но фокусът трябва да бъде върху хората, а не върху населението.

Свеждането на хората до числа ги лишава от тяхната човечност. Вместо да карате числата да работят за системите, накарайте системите да работят за числата, като насърчавате здравето и благосъстоянието на хората.

Според Департамента по икономически и социални въпроси на ООН: „Въпреки че темпът на растеж на човечеството ще продължи да намалява през следващите десетилетия, броят на хората вероятно ще бъде между 20 и 30 % по-голям през 2050 г., отколкото през 2020 г. Точни оценки на демографските тенденции и надеждни прогнози за бъдещи промени, включително за размера на популациите и тяхното разпределение по възраст, пол и географско местоположение, са необходими за формулиране и прилагане на политики и като ръководство за подпомагане на страните да следват устойчив път към развитие .”

Ако, например, плодовитостта спада, дали това е, защото бъдещите родители се тревожат за това, как ще осигурят семейството си, как ще намерят достъпна жилищна площ или как излизането в отпуск по майчинство може да попречи на кариерата на майката?

Ако плодовитостта се повишава, дали е по избор или защото жените нямат познания или достъп до съвременна контрацепция?

Гарантирането, че всички възможности са отчетени, може да позволи на правителствата да оценят по-добре нуждите на променящото се население на държавите си и да начертаят по-сигурен път за справяне с тези нужди за демографска устойчивост.

В един идеален свят 8 милиарда души означават 8 милиарда възможности за по-здрави общества, овластени от права и избор.

Но игралното поле не е и никога не е било равно. Въз основа на пол, етническа принадлежност, класа, религия, сексуална ориентация, увреждане и произход, наред с други фактори, твърде много хора все още са изложени на дискриминация, тормоз и насилие. Не си правим услуга, когато пренебрегваме различните.

Нека никое тревожно заглавие не отвлича вниманието от предстоящата работа: инвестиране в човешки и физически капитал за приобщаващи, продуктивни общества, които защитават човешките и репродуктивните права. Само тогава можем да се справим с огромните предизвикателства, пред които е изправена нашата планета и да изградим свят, в който здравето, достойнството и образованието са права и реалност, а не привилегии и празни обещания. В свят от 8 милиарда винаги трябва да има място за възможности.

Източник: UNFPA
Снимка: UNFPA Indonesia

Подобни статии

Top