Отбелязваме Световния ден на туризма

“Туризмът и дигиталната трансформация” е  темата на Световния ден на туризма (WTD) тази година.

Днес е Световният ден на туризма, който се чества на 27 септември от 1980 г. Тогава Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН приема своя устав и така се утвърждава като фактор за развитието на туристическата индустрия отвъд националните граници.

Идеята е да се насърчава усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля за развитието на социалната, културната, икономическата и политическата сфера на обществения живот.

Темата на Световния ден на туризма (WTD) тази година е “Туризмът и дигиталната трансформация”.

Дигитализацията трансформира начина, по който се информираме, комуникираме и това преобразява нашето поведение, като по този начин се насърчават иновациите и устойчивите стратегии за растеж.

Трябва по-добре да се възползваме от нарастващото въздействие на технологиите и иновациите в сферата туризма, обществото и околната среда, за да успеем да осигурим устойчив растеж в съответствие с целите на Световната туристическа организация (UNWTO) за устойчиво развитие на туризма.

 

Подобни статии

Top