Отбелязваме Световния ден за борба с рака - DC news

Отбелязваме Световния ден за борба с рака

Онкологичните заболявания са втората водеща причина за смъртност в световен мащаб след сърдечно-съдовите болести

Всяка година на 4 февруари Световният ден за борба с рака насочва вниманието на целия свят към рака и неговата превенция, диагностициране и лечение, като отдава дължимото на организации, общности и отделни лица за техния ангажимент за намаляване на въздействието от заболяването в световен мащаб.

Основната цел на инициативата е да спаси милиони предотвратими смъртни случаи, причинени от рак, като повиши осведомеността за рака и насърчи ранното диагностициране и лечение.

Онкологичните заболявания са втората водеща причина за смъртност в световен мащаб след сърдечно-съдовите болести. По данни на Световната Здравна Организация около един на шест смъртни случая се дължи на онкологично заболяване. С тази нарастваща глобална тежест превенцията на рака е едно от най-важните предизвикателства за общественото здраве на 21 век.

Пандемията от COVID-19 засегна значително раковоболните пациенти поради отложени прегледи, забавяния и промени в леченията. В този контекст европейският план за борба с рака предоставя възможност за намаляване на въздействието от пандемията върху грижите и подкрепата за раковоболни пациенти и по този начин отбелязва още една стъпка към силен Европейски здравен съюз и по-сигурен, по-добре подготвен и по-устойчив ЕС.

Свързаният с работата рак продължава да бъде един от най-големите здравословни проблеми, пред които са изправени работните места в Европа. Съгласно пътната карта за канцерогените повече от половината смъртни случаи поради свързани с работното място заболявания в ЕС се дължат на експозиция на причиняващи рак вещества на работното място.

Над 12 милиона души годишно се диагностицират с тежката диагноза

По данни на Световната здравна организация годишно над 12 млн. души получават тежката диагноза, а около 7,5 млн. средно умират от болестта. Добрата новина е, че около 40% от онкологичните заболявания могат да бъдат излекувани, стига да бъдат диагностицирани навреме.

Най-често става въпрос за рак на белия дроб, гърдата, простатата и дебелото черво.

Статистиката показва, че само 10% от хората разбират, че имат рак, когато той може да се излекува напълно. Според водещите специалисти основната причина за това е, че у нас не се прави адекватна профилактика.

Онкологичните заболявания се откриват в начален стадий в 50% от случаите. Според водещите онколози у нас няма адекватна програма нито за наблюдение на този вид заболявания, нито за тяхната профилактика.

Като основен рисков фактор, особено при белодробните онкологични заболявания, специалистите посочват тютюнопушенето. Всяка година от този вид рак заболяват 4000 души, същият е и броят на смъртните случаи.

Какво представлява ракът?

Ракът е общ термин за голяма група заболявания, които могат да засегнат всяка част от тялото. Една от основните му характеристики е бързото създаване на анормални клетки, които нарастват извън обичайните им граници и могат да навлязат в съседни части на тялото и да се разпространят в други органи (да метастазират).

В организма има редица гени, важни за правилното функциониране на тялото, които предпазват клетките от увреждане, поправят грешки при нормалната работа на клетката, спомагат за смъртта й, когато вече не е нужна. Ако в тези ключови гени настъпи мутация, те вече не могат да изпълняват нормалните си функции. Клетката започва да расте и да се дели неконтролируемо, обезсмъртява се и така се превръща в ракова клетка.  Трансформацията на нормални клетки в туморни е многоетапен процес, който обикновено прогресира от предраково увреждане до злокачествен тумор. В голяма част от случаите мутациите, водещи до рак, са спонтанни и се дължат на фактори, главно на околната среда. Понякога обаче, тези промени могат да са наследствени, т.е. унаследени са от родител и могат да се предадат в поколението.

Наследствени ракови заболявания

Наследствените генетични мутации играят важна роля в около 5 до 10 процента от всички ракови заболявания. До момента мутации в специфични гени са асоциирани с над 50 наследствени ракови синдроми.

Подобни статии

Top