Отбелязваме Световния ден за достоен труд - DC news

Отбелязваме Световния ден за достоен труд

На 7 октомври се отбелязва Световният ден за достоен труд

7 октомври е обявен за Световен ден за достоен труд и се чества в повече от 130 държави в целия свят от 2008 година насам. Отбелязва се по решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите и обединява синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните права и солидарност.

Денят се чества по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикати от цял свят, които отстояват позицията, че осигуряването на достойни условия на труд е най-добрият начин за борба с бедността в световен мащаб.

През 1999 г. Международната организация на труда определя достойния труд като право на всеки човек на плодотворна работа в условията на свобода, справедливост, сигурност и човешко достойнство.

Синдикатите се обединяват за постигане на по-справедливо заплащане на труда, сигурно работно място и закрила. Според Европейската конфедерация на профсъюзите, достойните условия за труд включват няколко основни принципа.

Те са закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, като нанасят също щети на пазара на труда и на икономиката и въвеждането на по-добра организация на труда, създаване на благоприятна работна среда, осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот, възможност за обучение и развитие на уменията и квалификацията през целия живот.

Top